• Niet alleen maar samen

    Wij willen een christelijke gemeenschap zijn gericht op ontmoeting: ontmoeting met God en ontmoeting met elkaar. We willen hierbij van elkaar leren, oog hebben voor elkaar en elkaar helpen.